در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

فروش آپارتمان ۴۷ متری اندیشه

فروش آپارتمان ۴۷ متری اندیشه

کد ملک : 13150
طبقه : 1
وام : 30م اوراق
آدرس : اندیشه خ 5 غربی
قیمت متری تومان: 1.800.000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ م مرداد , ۱۳۹۵
324 بازدید

فروش آپارتمان ۳۱ متری اندیشه

فروش آپارتمان ۳۱ متری اندیشه

کد ملک : 13149
طبقه : 2
وام : 20م وام مهر
آدرس : اندیشه خ 13 شرقی
قیمت متری تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 31
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ م مرداد , ۱۳۹۵
261 بازدید

فروش آپارتمان ۷۵ متری اندیشه

فروش آپارتمان ۷۵ متری اندیشه

کد ملک : 13148
طبقه : 1
وام : سند آزاد
آدرس : اندیشه خ 12 غربی
قیمت متری تومان: 1.400.000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 75
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۴ م مرداد , ۱۳۹۵
314 بازدید

فروش آپارتمان ۵۳ متری اندیشه

فروش آپارتمان ۵۳ متری اندیشه

کد ملک : 13147
طبقه : 1
وام : سند آزاد
آدرس : اندیشه خ 7 شرقی
قیمت متری تومان: 1.200.000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ م مرداد , ۱۳۹۵
267 بازدید

فروش آپارتمان ۵۱ متری اندیشه

فروش آپارتمان ۵۱ متری اندیشه

کد ملک : 13146
طبقه : 3
وام : 15
آدرس : اندیشه خ اطلاعات
قیمت متری تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ م مرداد , ۱۳۹۵
199 بازدید

فروش آپارتمان ۶۹ متری اندیشه

فروش آپارتمان ۶۹ متری اندیشه

کد ملک : 13145
طبقه : 3
وام :
آدرس : اندیشه خ 11 غربی
قیمت متری تومان: 1.600.000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 69
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ م مرداد , ۱۳۹۵
216 بازدید