در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

فروش آپارتمان ۵۰ متری در اندیشه

فروش آپارتمان ۵۰ متری

در فاز یک اندیشه آماده انتقال سند در دفترخانه

۱۵ میلیون نقد

۵۰ میلیون وام

۱۵ میلیون رهن مستاجر

تخلیه و آماده تحویل می باشد .

تلفن :  ۳-۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۱